FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

कार्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

काे्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९/०८० का लागि सूचिकृतको सूचना ।।।

आ.व. ०७९/०८० का लागि सूचिकृतको सूचना ।।।

दस्तावेज: 

परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धमा ।-(वडा कार्यालय सबै)

Pages