FAQs Complain Problems

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन का लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन का लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा जारि गरिएको सुचना 

आर्थिक वर्ष: