FAQs Complain Problems

सहभागी जुटाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण बिभागबाट प्राप्त पत्रानुसार सहभागी जुटाईदिने सम्बन्धमा बुद्धशान्ति  गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा जारी गरिएको सूचना 

आर्थिक वर्ष: